Reset2 R2firma KP Maxi (z00009)

1 038,68

Zestaw zawiera programy R2płatnik STANDARD 50 i R2fk

Seria STANDARD to produkty zaprojektowane na potrzeby małych i średnich firm o dowolnym profilu działalności. Powstała z myślą o użytkownikach ceniących czas. pieniądze i intuicyjność obsługi.

Programy tej serii: R2platnik. R2fk. R2księga. R2faktury. R2środki cechują się bogatą funkcjonalnością. gotowymi rozwiązaniami oraz ceną dostosowaną do potrzeb Twojej firmy.

Dzięki aktualizacjom przez internet oraz możliwości rozbudowy nasze programy zaspokoją potrzeby Twojej firmy także w przyszłości.

R2platnik to bardzo dobry. sprawdzony i w pełni funkcjonalny system płacowo-kadrowy. Umożliwia kompletne prowadzenie kadr. naliczanie wynagrodzeń zgodnie z aktualnymi przepisami oraz automatyczne rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS. Przy intuicyjnej obsłudze i prostej parametryzacji system spełnia wymagania najbardziej wymagających użytkowników i uwzględnia specyfikę różnego rodzaju zakładów.

R2płatnik to:
szybkość i komfort pracyzgodność ze zmieniającymi się przepisamibezpieczeństwo pracy i uzyskanie natychmiastowej pomocydostosowanie do indywidualnych potrzeb i rosnących wymagańmożliwość rozszerzenia do wyższej wersji
wybrane funkcje programu:
ewidencja pracowników z podziałem na grupyimport danych pracowników (wraz z bilansem otwarcia) z programu Płatnik ZUSkalkulator umożliwiający szybkie przeliczanie netto-bruttoopcje refundacji składek ZUS i dofinansowania wynagrodzeń w zależności od wielkości zatrudnieniaprzypominanie o terminach badań lekarskich. kursów bhp. zakończeniu umówkontrola pożyczek. alimentów i zajęć komorniczychrozplanowanie przysługującego na danym stanowisku wyposażenia oraz kontrola okresu jego użytkowaniamiesięczna i roczna karta czasu pracykontrola godzin do odpracowania lub do odebrania przez pracownikakontrola norm czasu pracy w ustalonym okresie rozliczeniowymkontrola limitu urlopu wypoczynkowego i na żądanieautomatycznie naliczane chorobowe z kontrolą 14 i 33 dni wynagrodzenia chorobowegowydruk asygnaty zasiłkowej i ZUS Z-3gotowe składniki wynagrodzeń definicje list płac. możliwość tworzenia dodatkowych składnikówmożliwość tworzenia wielu list płac w miesiącu. automatyczne tworzenie korektewidencja parametrów naliczania i aktualizacja ich przez internetmożliwość rozsyłania pasków pocztą elektronicznąwydruk kartotek wynagrodzeń i dochodowychrozliczanie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia. o dzieło. organy stanowiące)rozliczanie płacy akordowejrozliczanie ryczałtu samochodowegoautomatycznie generowane przelewy z wynagrodzeń. potrąceń. podatków i składek ZUSwspółpraca z właściwym systemem bankowymwydruk deklaracji PIT oraz możliwość podpisu i wysyłki e-Deklaracjieksport danych do programu Płatnik ZUSwspółpraca z systemem SOD PFRONzestawienie kosztów wynagrodzeń. współpraca z systemami FKzestawienia do GUSwydruk wszystkich wymaganych dokumentów m.in. umów o pracę. świadectw pracy. zaświadczeń. wypowiedzeń. umów zlecenia. umów o dzieło i innych
W zależności od zakupionej wersji program może oferować tylko niektóre funkcje.
Pełna specyfikacja programu znajduje się pod adresem
www.reset2.pl/oferta/standard/r2platnik/opis-programu

Zawartość opakowania:
CD z wersją programudrukowana instrukcja obsługibroszura szybki startumowa abonamentowalicencja

R2fk to system umożliwiający kompleksowe prowadzenie księgowości w formie ksiąg handlowych oraz dodatkowo opcjonalnie w formie księgi przychodów i rozchodów bądź ryczałtowej ewidencji przychodów. Zawiera wiele modułów dodatkowych pozwalających na prowadzenie wszystkich wymaganych ewidencji oraz na pełne rozliczenie firmy i jej właścicieli z urzędem skarbowym.

R2fk to:
szybkość i komfort pracyzgodność ze zmieniającymi się przepisamibezpieczeństwo pracy i uzyskanie natychmiastowej pomocydostosowanie do indywidualnych potrzeb i rosnących wymagańmożliwość rozszerzenia do wyższej wersji
Wybrane funkcje programu:
wielopoziomowy plan kontautomatyczne konta rozrachunkowe kontrahentówewidencja planowanych sald oraz wykonanie planurejestrowanie wszystkich rodzajów dokumentów: faktury VAT zakupu i sprzedaży. polecenia księgowaniarejestrowanie faktur eksportowych i importowych w PLN lub w walutach obcych. rozliczanie różnic kursowychautomatyczne generowanie dekretów o zadanym schemacie w trakcie rejestrowania dokumentów. możliwość bieżącej korekty proponowanego dekretu – dowolne rejestry księgoweszybkie księgowanie dokumentów bez konieczności używania myszki (tylko z klawiatury)biblioteka kontrahentów (dane adresowe i kontaktowe. rachunki bankowe)rozliczanie płatności. rozrachunki złotówkowe i walutowe. zestawienia przeterminowanych należności i zobowiązańrejestry sprzedaży i zakupu VAT wg aktualnych wzorówwydruk deklaracji VAT-7. VAT-7K. VAT-7D. VAT-12. VAT-UE. VAT-UEKe-deklaracjerozliczanie podatku dochodowego CITrozliczanie podatku dochodowego wg skali lub liniowego (miesięczne lub kwartalne) dla właściciela (osoba fizyczna) lub wszystkich współwłaścicieli firmy (spółka)deklaracje roczne PIT-36Lewidencja środków trwałych. tabela amortyzacyjna. automatyczne księgowanie odpisówewidencja wyposażeniabankowe polecenia przelewów i dowody wpłat. przelewy zwykłe. do ZUS oraz urzędów skarbowychraporty kasowe i bankowe. KP. KWwindykacja należności. przypomnienia. wezwania. noty odsetkowekalkulator odsetkowy obliczający odsetki ustawowe i podatkoweautomatyczna aktualizacja programu oraz parametrów naliczania (skala podatkowa. składki ZUS) przez internetzestaw gotowych raportów i zestawień. m.in.: Dziennik dekretów. Analityczne zestawienie obrotów. Zestawienie obrotów i sald. Obliczenie dochodu. Rachunek zysków i strat. Bilans – własne zestawieniaautomatyczne księgowanie faktur sprzedaży i zakupu wystawionych w programie R2fakturyułatwienia dla biur rachunkowych (seryjne deklaracje oraz e-deklaracje VAT-7. informacje dla podatników rozsyłane e-mailem)
W zależności od zakupionej wersji program może oferować tylko niektóre funkcje.

Pełna specyfikacja programu znajduje się pod adresem
www.reset2.pl/oferta/standard/r2fk/opis-programu

Zawartość opakowania:
CD z wersją programudrukowana instrukcja obsługibroszura szybki startumowa abonamentowalicencja

Opis

Reset2 R2firma KP Maxi (z00009)

Zestaw zawiera programy R2płatnik STANDARD 50 i R2fk

Seria STANDARD to produkty zaprojektowane na potrzeby małych i średnich firm o dowolnym profilu działalności. Powstała z myślą o użytkownikach ceniących czas. pieniądze i intuicyjność obsługi.

Programy tej serii: R2platnik. R2fk. R2księga. R2faktury. R2środki cechują się bogatą funkcjonalnością. gotowymi rozwiązaniami oraz ceną dostosowaną do potrzeb Twojej firmy.

Dzięki aktualizacjom przez internet oraz możliwości rozbudowy nasze programy zaspokoją potrzeby Twojej firmy także w przyszłości.

R2platnik to bardzo dobry. sprawdzony i w pełni funkcjonalny system płacowo-kadrowy. Umożliwia kompletne prowadzenie kadr. naliczanie wynagrodzeń zgodnie z aktualnymi przepisami oraz automatyczne rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS. Przy intuicyjnej obsłudze i prostej parametryzacji system spełnia wymagania najbardziej wymagających użytkowników i uwzględnia specyfikę różnego rodzaju zakładów.

R2płatnik to:
szybkość i komfort pracyzgodność ze zmieniającymi się przepisamibezpieczeństwo pracy i uzyskanie natychmiastowej pomocydostosowanie do indywidualnych potrzeb i rosnących wymagańmożliwość rozszerzenia do wyższej wersji
wybrane funkcje programu:
ewidencja pracowników z podziałem na grupyimport danych pracowników (wraz z bilansem otwarcia) z programu Płatnik ZUSkalkulator umożliwiający szybkie przeliczanie netto-bruttoopcje refundacji składek ZUS i dofinansowania wynagrodzeń w zależności od wielkości zatrudnieniaprzypominanie o terminach badań lekarskich. kursów bhp. zakończeniu umówkontrola pożyczek. alimentów i zajęć komorniczychrozplanowanie przysługującego na danym stanowisku wyposażenia oraz kontrola okresu jego użytkowaniamiesięczna i roczna karta czasu pracykontrola godzin do odpracowania lub do odebrania przez pracownikakontrola norm czasu pracy w ustalonym okresie rozliczeniowymkontrola limitu urlopu wypoczynkowego i na żądanieautomatycznie naliczane chorobowe z kontrolą 14 i 33 dni wynagrodzenia chorobowegowydruk asygnaty zasiłkowej i ZUS Z-3gotowe składniki wynagrodzeń definicje list płac. możliwość tworzenia dodatkowych składnikówmożliwość tworzenia wielu list płac w miesiącu. automatyczne tworzenie korektewidencja parametrów naliczania i aktualizacja ich przez internetmożliwość rozsyłania pasków pocztą elektronicznąwydruk kartotek wynagrodzeń i dochodowychrozliczanie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia. o dzieło. organy stanowiące)rozliczanie płacy akordowejrozliczanie ryczałtu samochodowegoautomatycznie generowane przelewy z wynagrodzeń. potrąceń. podatków i składek ZUSwspółpraca z właściwym systemem bankowymwydruk deklaracji PIT oraz możliwość podpisu i wysyłki e-Deklaracjieksport danych do programu Płatnik ZUSwspółpraca z systemem SOD PFRONzestawienie kosztów wynagrodzeń. współpraca z systemami FKzestawienia do GUSwydruk wszystkich wymaganych dokumentów m.in. umów o pracę. świadectw pracy. zaświadczeń. wypowiedzeń. umów zlecenia. umów o dzieło i innych
W zależności od zakupionej wersji program może oferować tylko niektóre funkcje.
Pełna specyfikacja programu znajduje się pod adresem
www.reset2.pl/oferta/standard/r2platnik/opis-programu

Zawartość opakowania:
CD z wersją programudrukowana instrukcja obsługibroszura szybki startumowa abonamentowalicencja

R2fk to system umożliwiający kompleksowe prowadzenie księgowości w formie ksiąg handlowych oraz dodatkowo opcjonalnie w formie księgi przychodów i rozchodów bądź ryczałtowej ewidencji przychodów. Zawiera wiele modułów dodatkowych pozwalających na prowadzenie wszystkich wymaganych ewidencji oraz na pełne rozliczenie firmy i jej właścicieli z urzędem skarbowym.

R2fk to:
szybkość i komfort pracyzgodność ze zmieniającymi się przepisamibezpieczeństwo pracy i uzyskanie natychmiastowej pomocydostosowanie do indywidualnych potrzeb i rosnących wymagańmożliwość rozszerzenia do wyższej wersji
Wybrane funkcje programu:
wielopoziomowy plan kontautomatyczne konta rozrachunkowe kontrahentówewidencja planowanych sald oraz wykonanie planurejestrowanie wszystkich rodzajów dokumentów: faktury VAT zakupu i sprzedaży. polecenia księgowaniarejestrowanie faktur eksportowych i importowych w PLN lub w walutach obcych. rozliczanie różnic kursowychautomatyczne generowanie dekretów o zadanym schemacie w trakcie rejestrowania dokumentów. możliwość bieżącej korekty proponowanego dekretu – dowolne rejestry księgoweszybkie księgowanie dokumentów bez konieczności używania myszki (tylko z klawiatury)biblioteka kontrahentów (dane adresowe i kontaktowe. rachunki bankowe)rozliczanie płatności. rozrachunki złotówkowe i walutowe. zestawienia przeterminowanych należności i zobowiązańrejestry sprzedaży i zakupu VAT wg aktualnych wzorówwydruk deklaracji VAT-7. VAT-7K. VAT-7D. VAT-12. VAT-UE. VAT-UEKe-deklaracjerozliczanie podatku dochodowego CITrozliczanie podatku dochodowego wg skali lub liniowego (miesięczne lub kwartalne) dla właściciela (osoba fizyczna) lub wszystkich współwłaścicieli firmy (spółka)deklaracje roczne PIT-36Lewidencja środków trwałych. tabela amortyzacyjna. automatyczne księgowanie odpisówewidencja wyposażeniabankowe polecenia przelewów i dowody wpłat. przelewy zwykłe. do ZUS oraz urzędów skarbowychraporty kasowe i bankowe. KP. KWwindykacja należności. przypomnienia. wezwania. noty odsetkowekalkulator odsetkowy obliczający odsetki ustawowe i podatkoweautomatyczna aktualizacja programu oraz parametrów naliczania (skala podatkowa. składki ZUS) przez internetzestaw gotowych raportów i zestawień. m.in.: Dziennik dekretów. Analityczne zestawienie obrotów. Zestawienie obrotów i sald. Obliczenie dochodu. Rachunek zysków i strat. Bilans – własne zestawieniaautomatyczne księgowanie faktur sprzedaży i zakupu wystawionych w programie R2fakturyułatwienia dla biur rachunkowych (seryjne deklaracje oraz e-deklaracje VAT-7. informacje dla podatników rozsyłane e-mailem)
W zależności od zakupionej wersji program może oferować tylko niektóre funkcje.

Pełna specyfikacja programu znajduje się pod adresem
www.reset2.pl/oferta/standard/r2fk/opis-programu

Zawartość opakowania:
CD z wersją programudrukowana instrukcja obsługibroszura szybki startumowa abonamentowalicencja

Ceneo

Komputery

Oprogramowanie

Pozostałe oprogramowanie

Reset2 R2firma KP Maxi (z00009)

go pro 7 black
, pralko suszarka
, lg 27uk600-w
, xiaomi redmi 9c
, polecane ultrabooki
, monitor komputer
, smartfon xiaomi redmi note 5 64gb czarny
, hz
, drukarka hp laserowa
, dell inspiron 7567
, ferguson ariva 103 mini
, ue32eh5300

yyyyy

About the author