Register

User Registration
or Anuluj
---

---
A+ A A-

2013-11-11 95 Rocznica Niepodległości

Prezes Zarządu Krajowego 95 Rocznicę Odzyskania Niepodległości świętował w Gdyni.

Więcej na stronie Okręgu Pomorskiego w Gdyni http://pilsudski.x.pl/

mt_gallery:

Poprawiono: piątek, 29, listopad 2013 21:56

Odsłony: 1734

2013-11-16 Posiedzenie Zarządu Krajowego

   W przyjaznych murach Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie w dn. 16.11.2013 odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Krajowego w poszerzonym składzie o Przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego , Prezesów Okręgów i Oddziałów (w tym nowo powstałych) oraz zaproszonych gości. Podstawowym tematem posiedzenia było podsumowanie działalności Związku w roku bieżącym a zwłaszcza uzgodnienie z jednostkami terenowymi planu działania Związku w roku przyszłym. Nie obyło się też bez miłego akcentu jakim było wręczenie przez Prezesa Stanisława Śliwę 12 zasłużonym członkom Związku medali z okazji 25-lecia naszej organizacji. Medale otrzymali: Tadeusz Kołakowski, Janusz Pielata, Benedykt Tyszewicz, Tadeusz Choromański, Ryszard Pindur, Andrzej Spirydowicz, Stanisław Trzciński, Wacław Bojarski, Janina Wróbel, Zbigniew Kowalski, Marek Bukowski. Z dużą satysfakcją można odnotować fakt, iż poza jednym oddziałem stawili się wszyscy pozostali prezesi lub ich przedstawiciele a także pokaźna ilość gości zaproszonych za co otwierając posiedzenie Zarządu podziękowania złożył  Prezes S. Śliwa.
   W swoim wystąpieniu Prezes przedstawił pokrótce najważniejsze zrealizowane w br. zamierzenia ( w tym uroczyste obchody 25-lecia Związku w Gdyni) oraz nakreślił główne założenia działań w roku przyszłym podkreślając w szczególności:
1. Zamiar budowy pomnika J.K.Piłsudskiego w Brukseli i jego odsłonięcie na 95- lecie Bitwyn Warszawskiej w dn. 6.08.2015 – poczyniono tu już szereg przedsiąwzięc przygotowawczych celem objęcia patronatu nad tym przedsięwzięciem ze strony władz Państwowych (Prezydent szefostwo MSZ) przedstawicieli Parlamentu Europejskiego( z Jerzym Buzkiem jako przewodniczącym komitetu budowy pomnika) i miejscowej polonii;
2. Przygotowanie się do obchodów 100-lecia Polskiej Organizacji Wojskowej i udziale Związku w budowie pomników i uroczystościach państwowych in związkowych;
W dalszej części Wiceprezes J.Zysk przedstawił stan finansów Związku oraz stwiedził, że na przyszły rok planowane dochody kształtują się na poziomie ok. 7500 prosząc jednocześnie o wpłacenie składek członkowskich do konca marca.
   Następnie Wiceprezes Związku W.L. Ząbek poprosił prezesów jednostek o przedstawienie swoich najważniejszych przedsięwzięc na przyszły rok prosząc jednocześnie wszystkich tych, którzy nie zdążyli w wyznaczonym terminie złożyć stosownych planów zamierzeń o ich jak najszybsze przesłanie w związku z koniecznością ich korelacji na szczeblu krajowym oddają głos przedstawicielom jednostek terenowych celem przedstawienia planów na rok 2014.
W wystąpieniach Prezesów Okręgów i Oddziałow dało się odczuć ich duże zaangażowanie w realizację zamierzeń a wniesione przez nich propozycje działań w przyszłym roku oceniono pozytywnie. W kolejnym punkcie Wiceprezes W.L. Ząbek przedstawił propozycje Prezydium Zarzadu dotyczące  zagadnień formalno-prawnych związanych z zatwierdzeniem nowego statutu Związku jak również koniecznością opracowania dostosowanego do obecnych potrzeb  opracowania  Regulaminu wewnętrznego ZPRP-TPJP noszenia umundurowania, stopni, symboli i odznak organizacyjnych.
   Punkt ten wzbudził sporo emocji w dyskusji i w konkluzji powołano Komisję do zajęcia się tym tematem.W kolejnym punktach przyjęto:
- uchwałę w sprawie zatwierdzenia 3 nowych oddziałów Związku w Olecku , Malmö(Szwecja) i Bemowie Piskim
- w roku 2014 dwa posiedzenia ZK (luty,listopad) oraz kwartalne posiedzenia Prezydium ZK -zgodnie z harmonogramem pracy Zarządu Krajowego
- organizację przez Związek centralnych  uroczystości 19 marca , 12 maja, 5 grudnia oraz udział w uroczystościach państwowych 15 sierpnia (poczet sztandarowy) i 11 listopada (zwarty umundurowany oddział Związku)
- ustalono, że wydawnictwo „Piłsudczyk” będzie się ukazywało 2 razy do roku a zadaniem Redaktora Naczelnego będzie zebranie materiałów i opracowanie szaty graficznej z przekazaniem ich do Zarządu Krajowego, który ma zabezpieczyć środki na jego wydanie.
   Na zakończenie Prezes zamykając posiedzenie podziękował raz jeszcze wszystkim za przybycie zapraszając jednocześnie na 5 grudnia do Warszawy na uroczystości związane z rocznicą urodzin Marszałka.

Materiał przygotował St. Trzciński. Zdjęcia Julian A. Michaś

mt_gallery:

Poprawiono: piątek, 22, listopad 2013 12:22

Odsłony: 2004

2013-10-10 Wola Gułowska

Na zaproszenie Wójta Gminy Adamów; gdzie od lat w pierwszą sobotę i niedzielę października odbywają się uroczystości upamiętniające ostatnią bitwę kampanii wrześniowej, udała się do Woli Gułowskiej delegacja Związku Piłsudczyków RP. Samodzielna Grupa Operacyjna POLESIE pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga toczyła, najpierw walki z bolszewikami pod Puchową Górą, a następnie z Niemcami w dniach 1-5 października 1939 r. pod Kockiem, Serokomlą, Adamowem i Wolą Gułowską. Były to walki z przeważającymi siłami wroga, określane jako walki o honor polskiego żołnierza. Prezesa Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP reprezentował członek Zarządu Krajowego ZP RP płk ZP Stanisław Emil Koper w asyście mjr. ZP Bohdana Bruśniaka i ppor. ZP Andrzeja Woszczaka z Tomaszowa Lubelskiego. Uroczystości rozpoczęto mszą Św. w sanktuarium o. Karmelitów przed ołtarzem Matki Bożej Gułowskiej Patronki Żołnierzy Września w Woli Gułowskiej. Po mszy liczne poczty sztandarowe, młodzież szkół nosząca imiona bohaterów armii gen. Kleeberga, przedstawiciele władz państwowych, samorządów wszystkich szczebli, przedstawiciel prezydenta RP, rodziny poległych żołnierzy, mieszkańcy okolicznych miejscowości. Bardzo licznie stawili się ułani ochotnicy barw kultywujących tradycje kawaleryjskie pułków, które wchodziły w skład SGO POLESIE. W asyście orkiestry oraz Kompani Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Dęblina, wszyscy udali się do miejscowości Turzystwo, gdzie na cmentarzu parafialnym polegli żołnierze ze swym Dowódcą pełnią WIECZNĄ WARTĘ. Odegraniem hymnu rozpoczęto uroczystości na cmentarzu, a ks. kapelan odmówił modlitwę za poległych. Następnie odczytany został apel poległych, oddano salwę honorową, a w dalszej kolejności złożono wieńce i zapalono znicze. Wśród licznie zgromadzonych uczestników uroczystości byli podkomendni gen. Franciszka Kleeberga – mjr Bernard Wasilewski i mjr Bolesław Kowalski. Delegacja Związku Piłsudczyków w Domu Kultury, który nosi miano Pomnika Czynu Bojowego Kleeberczyków, wręczyła Panu Sławomirowi Skwarkowi Wójtowi Adamowa pamiątkowy medal 25-lecia Związku Piłsudczyków RP z dedykacją dla Domu Kultury w Woli Gułowskiej. Pan wójt podziękował za prezent i przekazał życzenia jubileuszowe na ręce członków delegacji Związku. Obie strony zgodnie potwierdziły potrzebę dalszej współpracy pomiędzy Związkiem Piłsudczyków a Stowarzyszeniem Pamięci Czynu Bojowego Kleeberczyków oraz Samorządem Adamowa. Dla dopełnienia pamięci o dowódcy SGO należy wspomnieć jeden bardzo ważny fakt z życiorysu gen. Franciszka Kleeberga: urodził się 1 lutego 1888r. w Tarnopolu, był synem Emiliana Kleeberga, powstańca styczniowego…
Historia nie jest dziełem przypadku. Przygotował Stanisław Koper

mt_gallery:

Poprawiono: środa, 23, październik 2013 10:03

Odsłony: 1315

2013-11-10 Odsłonięcie Pomnika w Gdyni

W przeddzień 95 Rocznicy Odzyskania Niepodległości 10 listopada 2013 roku w Gdyni stał się dniem historycznym w szerokim znaczeniu. W tym dniu został odsłonięty pomnik Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Na uroczystość odsłonięcia przybyło parę tysięcy osób.

 Więcej na stronie Okręgu Pomorskiego w Gdyni

http://pilsudski.x.pl/galery13/10listopada13/dsc0001.jpg

Poprawiono: wtorek, 19, listopad 2013 19:27

Odsłony: 1604

2013-10-13 Zakończenie sezonu żeglarskiego

W dniu 19 października 2013 roku w Gdyni odbyły się uroczyste obchody zakończenia sezonu żeglarskiego Marynarki Wojennej. Z okazji 85 Rocznicy Powstania Jacht Klubu „Kotwica”, prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP TPJP Stanisław Władysław Śliwa nadbrygadier z.p., otrzymał tytuł „Honorowy Członek Jacht Klubu Kotwica”. Tytuł taki w 1928 roku otrzymał Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski przekazując wówczas banderę dla Jacht Klubu Marynarki Wojennej. W uroczystości brał udział sekretarz Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP TPJP Julian Aleksander Michaś płk z.p.. mt_gallery:

Poprawiono: środa, 23, październik 2013 10:26

Odsłony: 1667

Gościmy

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedzili nas

Dziś 83 // Wczoraj 99 // W tym tygodniu 398 // W tym miesiącu 1815 // Ogółem 75167

beige gray

Projekt i wdrożenie - R.Barden :: Opracowanie merytoryczne - J.A.Michaś