Register

User Registration
or Anuluj
---

---
A+ A A-

Sprawy bieżące

W  dniu  9  grudnia 2017 r  o  godz.  12.00   w  Katedrze  Polowej  Wojska  Polskiego  w  Warszawie ul.Długa  będzie  Msza Święta  w  Intencji  Pierwszego  Marszałka  Polski  Józefa  Piłsudskiego
 
PROGRAM  UROCZYSTOŚCI :

11.00 - złożenie  wieńca  przed  Pomnikiem  Marszałka  Józefa  Piłsudskiego  na  Placu  Marszałka  Józefa Piłsudskiego w  Warszawie -  Wieniec składają: Prezes  Zarządu  Krajowego ZP RP oraz  Prezesi  Okręgów  i  Oddziałów Związku  Piłsudczyków  RP - 1 wieniec  od  całego  Związku.
11.45 - zbiórka  Okręgów  i  Oddziałów  Związku Piłsudczyków  RP  oraz  zaproszonych  Gości  przed  Katedrą Wojska  Polskiego - odpowiedzialny: gen.dyw. Leszek  ZĄBEK
11.50 - wprowadzenie  Sztandaru  Zarządu  Krajowego  Związku  oraz  Sztandarów  Towarzyszących  do  Katedry
12.00 - Msza  Święta w  Intencji  Pierwszego  Marszałka  Polski  oraz  Jego  Żołnierzy  Legionistów - celebruje:
           Biskup  Polowy  Wojska  Polskiego Gen. Bryg. Ks. Józef  Guzdek.
13.15 - zbiórka  Okręgów  i  Oddziałów  Związku  Piłsudczyków  RP  i  Gości  w  Sali  Muzeum  Katedralnego - odpowiedzialny: gen.dyw. Leszek  ZĄBEK
- powitanie przybyłych członków Związku  i Gości  -  Prezes  Zarządu  Krajowego  Związku
- Wykład
- Występ  Zespołu  Wokalnego  Wojska  Polskiego - Pieśni  Legionowe
 
14.00    -  Zakończenie  Uroczystości - Poczęstunek.


III Pielgrzymka na Jasną Górę

gallery1 gallery1    


Kosakowo, dnia 19 grudnia 2016 r.

 Posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP TPJP

W dniu 3 lutego 2017 r. (piątek) w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk w sali im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbędzie się posiedzenie Zarządu Krajowego poszerzone o prezesów Okręgów i Oddziałów oraz przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Sądu koleżeńskiego.

Program:

Rozpoczęcie posiedzenia zarządu 3 II 2017 r. godz. 11.00

1. Sprawozdanie z działalności Związku za 2016 r. - prezes
2. Główne zamierzenia pracy Związku na 2017 r. - prezes
3. Sprawozdanie prezesów Oddziałów i Okręgów za 2016 r. - prezesi
4. Przedstawienie planów zamierzeń Okręgów i Oddziałów do planu Zarządu Krajowego na 2017 r. - prezesi
5. Sprawozdanie z opłat składek członkowskich i pisma Piłsudczyk
6. Wystąpienie przedstawiciela komendanta OHP w zakresie współpracy i kierunku działania
7. Dyskusja

Zakończenie posiedzenia  3 II 2017 r. godz. 14.00

Ubiór organizacyjny - mundury.

Podpisał prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP TPJP gen zw. Stanisław Władysław Śliwa.


Warszawa, dnia 7 października 2016 r.

Posiedzenie Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP TPJP

Uchwała Zarządu Krajowego - zmiana Deklaracji Programowej i Statutu Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego

Na posiedzeniu Zarządu Krajowego w dniu 7 października 2016 r. w Warszawie została podjęta uchwała do tycząca zmiany statutu na podstawie par 84. pkt.1. Deklaracji Programowej i Statutu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Delegatów w dniu 24 października 1998 r. w Warszawie z późniejszymi zmianami uzupełnionymi na VI Kongresie Delegatów w dniu 9 czerwca 2007 r. w Warszawie. 

Zarząd Krajowy na podstawie par 37. pkt. 1. ust. 4. zwołuje XII Nadzwyczajny Kongres Delegatów, który odbędzie się w Gdyni 10 grudnia 2016 r.

Nadzwyczajny Kongres Delegatów obraduje wyłącznie na temat, na który został zwołany par. 37. pkt. 3.

 

Nadzwyczajny Kongres Delegatów odbędzie się w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia. Godzina 12.00 

Podpisał prezes Zarządu Krajowego ZP RP TPJP gen związku Stanisław Władysław Śliwa

 

 


 

  Zaproszenie

kliknij na zdjęcie

gallery2 gallery2    

 

============================================================================================================================== 


ZARZĄDZENIE PREZESA ZARZĄDU KRAJOWEGO
ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Nr 2/05/2016

Z dnia 25 maja 2016 roku

W sprawie :

posiedzenia Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków z udziałem Prezesów Okręgów
i Oddziałów Związku oraz Przewodniczących : Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

 

Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie & 36
/w całości / Statutu Związku Piłsudczyków RP zarządza posiedzenie Zarządu Krajowego
z udziałem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

Termin : 11 czerwca 2016 roku godzina 11.00

Miejsce spotkania: KOSAKOWO Restauracja BIANKAS ul. Żeromskiego 1.

Porządek posiedzenia :

1. Sprawozdanie Prezesa Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP z działalności za
pierwsze półrocze 2016 roku
2. Przedstawienie planu uroczystości w dniu 18.08.2016 z okazji odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej w 95 rocznicę pobytu Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego na Jasnej Górze
3. Powołanie nowych Okręgów i Oddziałów Związku Piłsudczyków RP
4. Przedstawienie i omówienie przez Komisję kandydatur członków Związku do odznaczeń państwowych
5. Sprawy organizacyjne : bieżąca dystrybucja czasopisma „Piłsudczyk”, opłata składek członkowskich
6. Zakończenie posiedzenia godz. 13.30 – obiad


Godzina 18.oo udział członków Związku Piłsudczyków w uroczystościach - REWA Aleja Zasłużonych Ludzi Morza - strój organizacyjny OBOWIĄZKOWY !
Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej
Generał Związku Stanisław Władysław Śliwa


b_950_0_16777215_00_images_szablon_jp.jpgZarządzenie Prezesa Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Nr 1/2016

      Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej zarządza - na podstawie & 36 (w całości) statutu związku, - posiedzenie Zarządu Krajowego, które odbędzie się w dniu 23 stycznia 2016 roku o godz.11.00. Posiedzenie odbędzie się w sali restauracji Biankas w Kosakowie ul. Żeromskiego 1.

    Porządek Zebrania;
    1.Odegranie Hymnu Związku Piłsudczyków Pierwszej Brygady.
   2.Powitanie przybyłych Członków Prezydium, Członków Zarządu Krajowego Związku, Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego,Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Prezesów Okręgów i Oddziałów.
    3.Przedstawienie porządku obrad.
    4.Wystąpienie Prezesa Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP - Generała Związku Stanisława Władysława Śliwy. ''Główne zamierzenia Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polski na rok 2016."
    5.Wystąpienia Prezesów Okręgów i Oddziałów - Realizacja zaplanowanych zamierzeń w roku 2015, w tym sprawozdanie z wykonania składek za rok budżetowy 2015 w kolejności alfabetycznej.
    6.Zatwierdzenie przedstawionych przez : Okręg Gdański ,Okręg Północny "Rozewie" i Oddział Szczuczyn projektów sztandarów.
    7.Sprawozdanie Skarbnika Zarządu Krajowego Generała Brygady Tomasza Madeja -analiza opłacania składek przez Okręgi i Oddziały Związku oraz dystrybucja czasopisma "PIŁSUDCZYK'' wśród członków  Związku.
    8.Dyskusja.
    9.Przyjęcie Uchwał Zarządu Krajowego Piłsudczyków:
      -Uchwały o powołaniu Sekretariatu Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP,
      -Uchwały o powołaniu korespondentów Okręgów i Oddziałów
      -Uchwały o powołaniu Komisji d/s Odznaczeń Państwowych.
    10.Przerwa.
    11.Zatwierdzenie Planu Pracy Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polski na rok 2016.
    12.Zakończenie posiedzenia Zarządu Krajowego Związku - podziękowanie za uczestnictwo - Generał Związku Stanisław Władysław Śliwa.


XI Kongresu Delegatów Związku Piłsudczyków RP TPJP
Gdynia dnia 14 listopada 2015 roku.

Gdynia 14 XI 2015 r. w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

11.00 – Otwarcie XI Kongresu Delegatów Związku Piłsudczyków RP TPJP
- powitanie Delegatów na Kongres
11.05 - Powołanie prezydium obrad przewodniczącego i protokolanta
- przyjęcie porządku obrad
- wybór komisji skrutacyjnej, mandatowo-wyborczej, uchwał i wniosków
11.10 - Podsumowanie kadencji Związku Piłsudczyków RP za 2011 - 2015 r.
11.20 - Wyróżnienia, Odznaczenia, Podziękowania
11.30 - Wystąpienie przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego
11.45 - Wystąpienie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
12.00 - Wybory Prezesa Zarządu Krajowego ZP
12.15 - Wybory Zarządu Krajowego ZP
12.30 - Wybory Komisji Rewizyjnej ZP
12.45 - Wybory Sądu Koleżeńskiego ZP
13.00 - Dyskusja problemowa, zgłaszanie wniosków
13.30 – Przyjęcie uchwał
13.50 - Wystąpienie nowo wybranego prezesa Zarządu Krajowego
14.00 - Zakończenie obrad

 


ZAPROSZENIE

do uczestnictwa w zakończeniu obchodów 80. rocznicy śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 95. rocznicy Bitwy Warszawskiej w dniu 20 sierpnia 2015 roku na Jasnej Górze.

 

Przebieg uroczystości:

 

16 00 – 16 15

- Przybycie uczestników uroczystości,

16 15 – 16 30

- Spotkanie z prezesem Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP gen ZP RP Stanisławem Władysławem Śliwą,

16 30

- Przejście do Kaplicy Cudownego Obrazu,

16 45 – 17 30

- Uroczysta msza św. celebrowana przez ks. gen ZP inf dr Mariana Próchniaka oraz o. gen ZP Eustachego Rakoczego z udziałem kapelanów okręgów i oddziałów,

18 00 – 19 00

- Posiłek dla uczestników uroczystości,

19 15 – 20 15

- Posiedzenie Zarządu Krajowego, poszerzone o prezesów okręgów  i oddziałów wraz z przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej,

1. Uchwalenie daty Kongresu oraz zasad wyboru delegatów - okręgów i oddziałów.

2. Uchwalenie regulaminu Kongresu.

20 30

- Przejście do Kaplicy Cudownego Obrazu

21 00 – 21 30

- Apel Jasnogórski

21 30

- Zakończenie obchodów.

 


PROGRAM

Obchodów 95 rocznicy Bitwy Warszawskiej Gdańsk 2015


14 sierpnia 2015 r.
- 9.00 Msza święta Za Ojczyznę - Parafia Garnizonowa Gdańsk Wrzeszcz ul. Sobótki 20
- 10.30 Udział w uroczystości złożenia wieńców u stóp pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego, na placu marszałka Józefa Piłsudskiego (u zbiegu al. Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego w Gdańsku Wrzeszczu)
- 12.45 Złożenie kwiatów pod pomnikiem Poległych Stoczniowców (Gdańsk Plac Solidarności 1)
Przejście do Audytorium Europejskiego Centrum Solidarności - Gdańsk Plac Solidarności1
- wprowadzenie sztandarów
- uroczyste odegranie pieśni legionowej „Marsz Pierwszej Brygady
- powitanie przybyłych gości oraz delegacji z Okręgów i Oddziałów
- Wręczenie odznaczeń i wyróżnień

Rozpoczęcie Konferencji„OD KRAKOWSKICH OLEANDRÓW 6 sierpień 1914 do BITWY WARSZAWSKIEJ 16 sierpień  1920”Wyświetlenie filmu dokumentalnego „Bitwa Warszawska”
1. "Moje pierwsze boje, polskie legiony podczas pierwszej wojny światowej" - dr Maciej Żakiewicz
2. "Kryzys przysięgowy oraz powrót w listopadzie 1918 roku komendanta Józefa Piłsudskiego do Warszawy" - mgr Arkadiusz Ordyniec
3. "Wyprawa na Kijów, ukraińska polityka Naczelnika Józefa Piłsudskiego w latach 1918 –1920" - mgr Michał Stelmaszczyk
4. "W pierścieniu ognia, walki o granice Polski w latach 1918 – 1921 – Bitwa Warszawska" -  mgr Jan Hlebowicz

Poczęstunek
Zakończenie spotkania


W dniu 19 lutego (czwartek) 2015 roku, godzina 11.00, odbędzie się posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego poszerzone o prezesów Okręgów i Oddziałów oraz przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Sądu koleżeńskiego


Miejsce:
Centralna Biblioteka Wojska Polskiego w Warszawie
ul. Ostrobramska 109
godzina 11.00


PROGRAM

Posiedzenia Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP w dniu 19 lutego 2015 r.

1. Podjęcie uchwały i nadanie Aktów Nadania Okręgom i Oddziałom Związku Piłsudczyków RP.

2. Sprawozdania prezesów okręgów i oddziałów za 2014 rok finansowe.

3. Przedstawienie planu Zarządu Krajowego na 2015 rok.

4. Wnioski i propozycje do planu na 2015 rok.

5. Przedstawienie planu pracy na 2015 rok.

6. Dyskusja.

 

Podpisał - prezes Zarządu Krajowego

 


Zaproszenie

Na dzień 31 stycznia 2015 roku godzina 11.00 Restauracja Biankas, Kosakowo ul. Nagietkowa 1 zwołuję posiedzenie Zarządu Krajowego

Porządek Posiedzenia


1. Powitanie członków zarządu
2. Sprawozdanie Prezesa Zarządu Krajowego ZP RP  z realizacji zamierzeń za 2014 rok.
3. Przyjęcie uchwał o powołaniu nowych Oddziałów i Okręgów - Okręg Dolnośląski w Sycowie, Oddział w Nowym Warpnie, Okręg Gdański w Gdańsku, Odział Wrocław we Wrocławiu.
4. Przyjęcie uchwały o nadaniu stopni związkowych.
5. Ustanowienie odznaki "Honorowy Piłsudczyk".
6. Przedstawienie propozycji działań Zarządu krajowego na 2015 rok.
7. Dyskusja.
8. Zakończenie posiedzenia.


 

W dniu 28 lutego (piątek) 2014 roku, odbędzie się posiedzenie Zarządu Krajowego poszerzone o prezesów Okręgów i Oddziałów oraz przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Sądu koleżeńskiego


Miejsce:
Centralna Biblioteka Wojska Polskiego w Warszawie
ul. Ostrobramska 109
godzina 11.00


PROGRAM

Posiedzenia Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP w dniu 28 lutego 2014 r.

Zgodnie ze Statutem Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej – TPJP zwołuje posiedzenie Zarządu Krajowego z udziałem prezesów Okręgów i Oddziałów Związku, w dniu 28.02.2014 r. w Sali Konferencyjnej Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie z następującym porządkiem:
1.    Przedstawienie decyzji Prezydium Zarządu Krajowego w sprawie wyboru skarbnika Zarządu Krajowego – Prezes Zarządu
2.    Omówienie udziału Związku w Obchodach imienin marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 19 marca 2014 roku w CBW Warszawa – Prezes Zarządu
3.    Ustalenie wykazu odznaczonych Orderem Związku, Krzyżami Związku, Ryngrafami oraz dyplomami – Prezes Zarządu
4.    .Przedstawienie głównych zamierzeń działalności Zarządu Krajowego na rok 2014 – wiceprezes Ząbek
5.    Informacje z działalności Okręgów i Oddziałów – prezesi.
6.    Przedstawienie propozycji projektu regulaminu noszenia munduru związkowego oraz nadawania stopni związkowych – przewodniczący Ząbek.
7.    Wolne wnioski.
8.    Zakończenie posiedzenia Zarządu Krajowego.


Z koleżeńskim pozdrowieniem


W dniu 16 listopada (sobota) 2013 roku, odbędzie się posiedzenie Zarządu Krajowego
poszerzone o prezesów Okręgów i Oddziałów oraz przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Sądu koleżeńskiego


Miejsce:
Centralna Biblioteka Wojska Polskiego w Warszawie
ul. Ostrobramska 109
godzina 11.00

PROGRAM

Posiedzenia Zarządu Krajowego ZPRP
w dniu 16 listopada 2013 r.


Zgodnie ze Statutem Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej – TPJP zwołuje posiedzenie Zarządu Krajowego z udziałem prezesów Terenowych Oddziałów Związku, w dniu 16.11.2013 r. w Sali Konferencyjnej Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie z następującym porządkiem obrad:
1. Informacja o działalności ZPRP [XXV –lecie Związku, budowa pomnika w Brukseli] – referuje kol. Stanisław W. Śliwa.
1. Wystąpienia prezesów terenowych Oddziałów Związku.
2. Informacja o sprawach finansowych – ref. kol. Józef Zysk.
3. Zarys programu działania Związku na 2014 r. – ref. kol. Wiesław L. Ząbek.
4. Omówienie założeń do Regulaminu wewnętrznego ZPRP-TPJP w sprawie noszenia umundurowania, stopni, symboli i odznak organizacyjnych – ref. kol. Wiesław L. Ząbek.
5.    Sprawy organizacyjne:
• Zatwierdzenie nowych terenowych oddziałów;
• Powołanie Zespołu do opracowania Regulaminu nadawania stopni Związkowych i zasad noszenia munduru;
• Opracowanie zakresu obowiązków członków Prezydium ZK ZPRP;
• Omówienie nowych zasad wydawania pisma PIŁSUDCZYK.
• Przygotowanie scenariusza Centralnych Uroczystości Imieniny Marszałka w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie; Centralnych Uroczystości Święta Związku w Warszawie; Centralnych Uroczystości Urodzin Marszałka w Warszawie i Zułowie na Litwie.
6. Wolne wnioski

                    Z koleżeńskim pozdrowieniem

 


SCENARIUSZ

OBCHODÓW ĆWIERĆWIECZA

ZWIĄZKU PIŁSUDCZYKÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Gdynia, dnia 13 września 2013

 

 1. 10.30 – Uroczysta Msza Święta intencyjna (kościół NMP ul. Świętojańska).

 2. 12.00 – Rozpoczęcie Uroczystości (Audytorium Max Akademii Morskiej, al. Jana Pawła II) 
  - wprowadzenie sztandarów,
  - uroczyste odegranie pieśni legionowej „Marsz Pierwszej Brygady,
  - powitanie przybyłych gości oraz delegatów z Okręgów i Oddziałów.

 3. 12.15 – Rys historyczny funkcjonowania Związku na przestrzeni 25 – lecia.

 4. 12.40 – Wyróżnienia i mianowania.

 5. 13.00 – Wystąpienia zaproszonych gości

 6. 13.15 – Koncert Zespołu Artystycznego „Flotylla”

 7. 14.00 – Raut.

 8. 15.00 – X Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Związku Piłsudczyków RP

Gościmy

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedzili nas

Dziś 83 // Wczoraj 99 // W tym tygodniu 398 // W tym miesiącu 1815 // Ogółem 75167

beige gray

Projekt i wdrożenie - R.Barden :: Opracowanie merytoryczne - J.A.Michaś