Smaller Default Larger

Z historii Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej - Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego

     Z inicjatywy działaczy niepodległościowych, intelektualistów i aktorów, ludzi nauki, kultury i sztuki, kombatantów i żołnierzy powstał Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej - Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego. Pierwsze spotkanie grupy inicjatywnej odbyło się dn. 13 września 1988 r.  W dn. 10.12.1988 r. odbył się I Walny Zjazd założycielski na którym przyjęto nazwę, statut i wybrano władze.

Uchwałą ZG Związku Piłsudczyków RP  z 23 września 1989 r. powołano redakcję organu prasowego Stowarzyszenia ”Piłsudczyk”, który początkowo wydany był w formie biuletynu, a od 1994 r. przyjął formę kwartalnika społeczno-historycznego.

IV Walne Zgromadzenie Delegatów Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, które obradowało 24 października 1998 r. w Warszawie podjęło uchwałę o dokonaniu zmian statutu Towarzystwa. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Ostrołęce z dnia 21 października 1998 r. Stowarzyszenie przyjęło nazwę ZWIĄZEK PIŁSUDCZYKÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ-TOWARZYSTWO PAMIĘCI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO. Z uwagi na konieczność dostosowania Statutu do zmieniającej się rzeczywistości społeczno-politycznej dokonano kolejnych poprawek i uzupełnień w Statucie Związku m.in. na: VI Kongresie Delegatów w dniu 9 czerwca 2007 r.; VIII Kongresie Delegatów w dniu 27 listopada 2011 r. ; IX Nadzwyczajnym Kongresie Delegatów w dniu 12 kwietnia 2013 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Związek Piłsudczyków RP został zarejestrowany  w Krajowym Rejestrze Sądowym po numerem KRS 106281913/932

      Obecnie Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej zrzesza tysiące członków zorganizowanych w okręgach i oddziałach m.in. w miastach wojewódzkich i powiatowych (Warszawa, Łódź, Szczecin, Gdynia, Gdańsk, Koszalin, Olsztyn, Białystok, Radom, Wrocław, Częstochowa, Ciechanów, Głowaczów, Kalisz, Kraśnik, Lidzbark Warmiński, Mława, Pułtusk, Przasnysz, Wyszków, Ostrów Mazowiecka, Bemowo Piskie, Rozewie, Syców, Szczuczyn, Biała Podlaska Rozewie, Kosakowo, Olecko, Sejny, Tomaszów Lubelski, Nowe Warpno, Nidzica, Świdnik). Powstały oddziały poza granicą kraju. Aktualny wykaz Okręgów i Oddziałów (tutaj)

      Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej posiada własny sztandar, którego uroczyste poświęcenie odbyło się 25 kwietnia 1993 r. w Katedrze Polowej WP, z udziałem córki Marszałka p. Jadwigi Piłsudskiej – Jaraczewskiej i odznakę związkową z wizerunkiem Marszałka J. Piłsudskiego

      Cele statutowe Związku to : propagowanie czynu i myśli państwowotwórczej Józefa Piłsudskiego, kształtowanie postaw obywatelskich na postawie idei, jakie głosił, patriotyczne wychowanie młodzieży, opieka nad miejscami pamięci narodowej, gromadzenie pamiątek związanych z naszym patronem i czynem niepodległościowym. Jednym z nadrzędnych zadań jest współpraca ze szkołami i młodzieżą oraz organizacjami i stowarzyszeniami kultywującymi tradycje niepodległościowe.

      W preambule deklaracji programowej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego (Związku Piłsudskiego RP) czytamy:

- Jesteśmy Piłsudczykami. Łączy nas miłość do Człowieka, który wbrew wszystkiemu i wszystkim budował w ludziach wiarę w przyszłą Niepodległą i do tej Niepodległości naród doprowadził.

- Jesteśmy Piłsudczykami. Chcemy, aby postać i dzieło Komendanta wrastały w narodową pamięć, aby stały się wzorem i drogowskazem dla pokoleń Polaków.

- esteśmy Piłsudczykami. Dążymy do tego, aby w warunkach tworzenia nowego ładu i transformacji ustrojowej w Polsce, myśl państwowa Józefa Piłsudskiego miała istotny wpływ na działalność władz elit politycznych.

- Jesteśmy Piłsudczykami. Tak jak On dążymy do państwa prawa i demokracji, z silną władzą wykonawczą wykluczającą anarchię.

      Jedną z istotnych inicjatyw Zarządu Krajowego była uchwała z dnia 23 września 1989 r. zobowiązująca do utworzenia Obywatelskiego Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wysiłkiem organizacyjnym Związku, ukonstytuował się Komitet Budowy, w którego skład weszło 7 członków Związku, a przewodniczącym Komitetu został wiceprezes Zarządu Głównego p. Zygmunt Korwin-Sokołowski. Wielkim wysiłkiem OKBPMIP, w dniu 14 sierpnia 1995 r.-w 75-tą rocznicę Bitwy Warszawskiej -z udziałem Prezydenta RP p. Lecha Wałęsy i córki Marszałka p. Jadwigi Piłsudskiej – Jaraczewskiej, został odsłonięty Pomnik Józefa Piłsudskiego na Placu Jego imienia. Był to kolejny pomnik. Pierwszy, staraniem Oddziału Białostockiego, został odsłonięty Pomnik Marszałka w Białymstoku w 73 rocznicę odzyskania Niepodległości (11.11.1991 r.). W uroczystości odsłonięcia Pomnika  wziął udział Prezydent RP na Uchodźstwie p. Ryszard Kaczorowski.

      Z inicjatywy oddziałów i kół Związku powstało szereg innych pomników Marszałka m.in.: w Głowaczowie (02.11.1989 r .), w Parczewie (08.11.1992 r.),  w Janowie (30.05.1994 r.), w Konstantynowie (11.11.1994 r.), w Opatowcu (25.12.1994 r.), w Bychawie (28.05.1995 r.), w Wołominie (13.08.1995 r.), w Częstochowie (11.11.1997 r. ), w Mławie (08.11.1998 r. ), w Bielsku Podlaskim (19.09.1999 r.), Szczecinie (19.03.2000 r.), w Gdyni (10.11.2013 r.). Odrestaurowano pomniki Marszałka m.in. w Warszawie i Rozewiu, odsłonięto kilkadziesiąt obelisków i tablic epitafijnych w wielu regionach Polski. W 2018 r. odsłonięto popiersie Marszałka J. Piłsudskiego w Brukseli

     Związek zainspirował szereg szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ażeby przyjęły imię Józefa Piłsudskiego m.in.: Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie, IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, 14 Gimnazjum w Olsztynie, Szkoła Powszechna w Chorzelach czy Szkoła w Bogate. Aktualnie ponad 60 Gimnazjów i szkół ponadpodstawowych nosi imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. W wielu funkcjonują Izby Pamięci Marszałka, z których szczególnie prężnie działa Izba Pamięci w Rogóżu prowadzona przez Halinę i Józefa Zysk. W kołach i oddziałach w szerokim zakresie podejmowana jest działalność redakcyjno-edytorską, organizowane są konkursy, wystawy i sesje popularno-naukowe poświęcone Marszałkowi J. Piłsudskiemu.

      Wiele uwagi Związek przywiązuje do obchodów uroczystości patriotyczno-narodowych, aktywnie uczestnicząc w świętach państwowych, niepodległościowych i kombatanckich. W stały kalendarz uroczystości niepodległościowych weszły obchody rocznic związanych z Marszałkiem m.in.: 5 grudnia – dzień urodzin, 19 marca – dzień imienin, 12 maja – dzień śmierci J. Piłsudskiego, a które obchodzone są nie tylko przez środowiska piłsudczykowskie, ale też inne ugrupowania niepodległościowe i kombatanckie. Do ceremoniału wojskowego, wszedł zapoczątkowany przez piłsudczyków obyczaj składania przez najwyższe władze państwowe i wojskowe pod Pomnikiem Marszałka na Placu Józefa Piłsudskiego, wieńców i wiązanek kwiatów z okazji świąt państwowych i narodowych. Z inicjatywy Związku  w dniu 16 września 1996 r. powołano w  Warszawie Porozumienie Organizacji Niepodległościowych, Piłsudczykowskich i Kombatanckich, Konwent Seniorów i Radę Programową, celem koordynacji centralnych uroczystości organizowanych w Warszawie przez organizacje kombatanckie i niepodległościowe, a które aktywnie działało do0 2010 r.

      Dużą uwagę Stowarzyszenie przywiązuje do symboliki związkowej, gdzie obok odznak związkowych wprowadzono strój organizacyjny i stopnie związkowe. Zasady używania umundurowania oraz przyznania stopni i odznaczeń Związkowych określa Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Krajowy ZPRP-TPJP. Wiele terenowych okręgów i oddziałów ZPRP posiada sztandar związkowy. W dniu 10 marca 2012 r. nowy sztandar ZPRP poświęcił w Katedrze Polowej WP ks. biskup polowy gen. bryg. Józef Guzdek, a rodzicami chrzestnymi zostali Cecylia i Stanisław Władysław Śliwa.

      Nowy impuls w działalności ZPRP- TPJP przyniosły obchody 25-lecia Związku, uroczyście obchodzone w dniu 13 września 2013 r. w Gdyni. Organizowane są pielgrzymki piłsudczykowskie do Sanktuarium Narodowego m.in. na Jasnej Górze w Częstochowie, w Zułowie na Litwie i Kahlenbergu w Wiedniu. Na XI Kongresie Delegatów ZPRP prezesem Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP ponownie wybrano generała Związku Stanisława Władysława Śliwę.

Copyright © 2019 Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Krajowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Projekt i administracja strony Julian Aleksander Michaś. kontakt: tel. 501 011 822 mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.