Register

User Registration
or Anuluj
---

---
A+ A A-

2017-06-03 Majątek Giże Marczak

   W dniu 3 czerwca 2017 roku odbyła się w MAJĄTKU GIŻE MARCZAK na Mazurach uroczystość patriotyczno-religijna z okazji 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego i w przededniu 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Organizatorem był  Oddział Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej w Olecku, którego Prezesem jest płk Związku dr inż. Władysław Krajewski i gospodarze uroczystości por. Związku Anna Marczak i mjr Związku  Lech Marczak.

   Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, której celebransem był  Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku ks. dr Antoni Skowroński. Kazanie wygłosić komandor podporucznik kapelan 15-gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego ks. Tomasz Koczy, które zostało nagrodzone brawami zebranych. Następnie został odsłonięty  pomnik poświęcony Odzyskaniu Niepodległości. Do odsłonięcia zostali poproszeni:  Minister Kancelarii Prezydenta Pan Adam Kwiatkowski, Pani Senator Małgorzata Kopiczko, Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków gen. Związku RP Pan Stanisław Władysław Śliwa, Prezes Oddziału Piłsudczyków RP w Olecku płk Związku Pan dr inż. Władysław Krajewski, przedstawicielka młodego pokolenia naszej ziemi rodzinnej, uczennica Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku Daria  Dwojakowska - laureatka konkursu historycznego i Mikołaj Marczak- uczeń  III klasy LO.

  Gość szczególny Pan Edmund Czepułkowski.  Jego rodzice nabyli w 1920 roku  część dóbr z Majątku Piłsudskich z Zułowie, skąd została przywieziona ziemia i z Powiewiórki - miejsca, gdzie został ochrzczony Wódz Legionów. Na zakończenie odsłonięcia pomnika została oddana salwa  przez kompanię honorową 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego. Po poświęceniu pomnika i złożeniu kwiatów biało czerwonych Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków gen. Związku RP Pan Stanisław Władysław Śliwa, odznaczył Złotym Krzyżem  Związku Piłsudczyków RP Sztandar 14 Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej  z Suwałk i sztandary szkół noszących imię Marszałka Józefa Piłsudskiego z Gołdapi,  Gąsek, Stradun i Sejn.

   Ważnym punktem uroczystości było nadanie stopni  oficerskich Związku Piłsudczyków i wręczenie pamiątkowych ryngrafów za wychowanie dzieci i młodzieży w duchu patriotycznym i krzewienie idei i czynów Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na zakończenie uroczystości został zasadzony "Dąb Odzyskania Niepodległości". "Często zapominamy, że nasz naród to nie tylko my, żyjący obecnie, ale ci, co byli przed nami oraz ci, co będą po nas. Aby upamiętnić tę uroczystą chwilę zasadzimy "Dąb Odzyskania Niepodległości". Na pamiątkę dla przyszłych pokoleń umieścimy kapsułę czasu przy korzeniach dębu." - zapowiedział Prowadzący. Ks. Kanonik Czesław Król z Gołdapi odczytał treść przesłania dla przyszłych pokoleń, które zostało podpisane, umieszczone w mosiężnej kapsule i umiejscowione między korzeniami Dębu. Do podpisania kapsuły czasu zostali poproszeni:

   Minister Kancelarii Prezydenta Pan Adam Kwiatkowski, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pani Małgorzata Kopiczko, Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP Generał Związku Stanisław Władysław Śliwa, Prezes Oddziału Związku Piłsudczyków RP w Olecku płk  Związku dr inż. Władysław Krajewski, Proboszcz Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Świętajnie, ks. kanonik Romuald  Ciechowicz, Komandor Podporucznik Kapelan 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego ks. Tomasz Koczy, Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Pan Wiesław Jan Wysocki, Komendant Główny  Ochotniczych Hufców Pracy Pan  Marek Surmacz. Właściciele Majątku Giże Marczak:
 por. Związku RP  Anna Marczak, mjr Związku RP Lech Marczak dzieci: Marek, Alicja, ppor. Związku Mateusz Marczak, Mikołaj Marczak. Na zakończenie odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów  Gimnazjum nr 2 w Olecku i Zespołu Szkól Licealnych i Zawodowych.


gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1

Zdjęcia Bronisław Seweryn Błański
Tekst Lech Marczak
Opracowanie Julian Aleksander Michaś

Gościmy

Odwiedza nas 58 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedzili nas

Dziś 83 // Wczoraj 99 // W tym tygodniu 398 // W tym miesiącu 1815 // Ogółem 75167

beige gray

Projekt i wdrożenie - R.Barden :: Opracowanie merytoryczne - J.A.Michaś